//

Q8 Rembrandt Moly 2 (черн., молибден+графит. -30...+190), 18kg